Menu

Mitkä tekijät vaikuttavat eniten inflaatiovauhtiin?

Kuvion pylväät kuvaavat eri tuoteryhmien vaikutusta nykyiseen inflaatiovauhtiin. Huomioon otetaan sekä hintojen muutos että tuoteryhmien painoarvot. Kun eri tuoteryhmien vaikutukset lasketaan yhteen, saadaan YKHI-inflaatiovauhti.

Lähteet: Eurostat sekä Eurostatin tilastoihin perustuvat EKP:n laskelmat.