Menu

Millised tegurid mõjutavad värskeimat inflatsioonimäära?

Joonisel kujutatud tulbad näitavad iga tooterühma osa värskeimast inflatsioonimäärast, võttes arvesse hinnamuutusi ja kaalusid. Vastavate väärtuste summa on ÜTHI-koguinflatsioonimäär.

Allikas: Eurostat ja EKP arvutused Eurostati andmete põhjal.