Menu

Hvad er den drivende kraft bag den seneste inflationsrate?

Søjlerne i denne figur viser de enkelte hovedgruppers bidrag til den aktuelle inflation, når der tages højde for både prisændringer og vægte. Lægges alle søjler sammen, fås den samlede HICP-inflation.

Kilde: Eurostats og ECBs beregninger baseret på Eurostats data.