Menu

Co ovlivňuje současnou míru inflace?

Sloupečky v grafu ukazují, jak se na současné inflaci podílejí jednotlivé skupiny zboží a služeb (při zohlednění změn cen i váh). Pokud odpovídající hodnoty sečtete, získáte hodnotu celkové míry inflace měřené pomocí indexu HICP.

Zdroj: Eurostat a výpočty ECB podle údajů Eurostatu.