Menu

Inflacija je povprečje širokega nabora cenovnih sprememb

Graf prikazuje stopnjo inflacije za 90 najpodrobnejših skupin izdelkov in storitev ter se nanaša na zadnji mesec, za katerega so na voljo podatki. Vodoravna črta prikazuje skupno stopnjo inflacije, ki je tehtano povprečje vseh skupin. Vsaka podražitev na posameznike ne vpliva enako. Če se zvišajo cene osnovnih dobrin (na primer hrane ali energije), morajo posamezniki te dobrine še vedno kupovati. Pri drugih dobrinah pa se lahko odločijo, da bodo nakup odložili ali se mu celo odpovedali.

Indeks HICP kaže pomen različnih izdelkov in storitev glede na njihov delež v povprečnih izdatkih gospodinjstev za potrošnjo v določenem gospodarstvu. Vaša »osebna« inflacija je lahko višja ali nižja od povprečja odvisno od tega, kako trošite svoj denar.

Vir: Eurostat in izračuni ECB na podlagi podatkov Eurostata.