Menu

Inflația reprezintă media unei multitudini de variații ale prețurilor

Graficul prezintă ratele inflației pentru 90 dintre cele mai detaliate grupe de produse și vizează cea mai recentă lună pentru care sunt disponibile date. Linia orizontală reprezintă rata inflației totale, respectiv media ponderată a tuturor acestor grupe de produse. Nu toate majorările de prețuri afectează populația în același mod. Dacă prețurile produselor de bază (precum alimentele sau energia) cresc, populația tot va trebui să cumpere acele produse. În cazul altor produse, aceasta poate amâna decizia de a le cumpăra sau poate chiar hotărî să nu le mai cumpere.

IAPC reflectă importanța diferitelor produse în funcție de cota acestora în media cheltuielilor de consum ale populației pe ansamblu în cadrul economiei. Nivelul inflației „personale” poate fi mai mare sau mai mic decât această medie, în funcție de modul în care vă cheltuiți banii.

Sursa: Calcule BCE și Eurostat, pe baza datelor furnizate de Eurostat.