Menu

Inflatie is een gemiddelde van een breed scala van prijsveranderingen

De grafiek toont de inflatiecijfers voor de negentig meest gedetailleerde productgroepen en heeft betrekking op de laatste maand waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De horizontale lijn is de totale inflatie, een gewogen gemiddelde van al deze groepen. Niet alle prijsstijgingen hebben dezelfde gevolgen voor mensen. Ook al stijgen de prijzen van basisgoederen en -diensten (zoals voeding of energie), dan moet men deze producten nog steeds kopen. De aankoop van andere producten kan men uitstellen, of men kan zelfs besluiten ze in het geheel niet aan te schaffen.

De HICP weerspiegelt het belang van verschillende producten overeenkomstig hun aandeel in de gemiddelde consumptie-uitgaven van alle huishoudens in de economie. Uw eigen "persoonlijke" inflatie kan hoger of lager zijn dan dit gemiddelde: dat hangt af van waar u uw geld aan uitgeeft.

Bron: Eurostat en op Eurostat-gegevens gebaseerde berekeningen van de ECB.