Menu

Inflācija ir ļoti dažādu cenu pārmaiņu vidējais rādītājs

Attēlā redzama 90 detalizētāko produktu grupu inflācija pēdējā mēnesī, par kuru pieejami dati. Horizontālā līnija ir kopējā inflācija, kas ir visu šo produktu grupu vidējais svērtais rādītājs. Ne visas cenu pārmaiņas ietekmē cilvēkus vienlīdz spēcīgi. Pieaugot svarīgāko produktu (piemēram, pārtikas un enerģijas) cenām, cilvēki vienalga nevar iztikt bez šiem produktiem. Citu produktu pirkumus iespējams atlikt vai pat izlemt tos vispār nepirkt.

SPCI atspoguļo dažādu produktu svarīgumu atbilstoši to īpatsvaram visu mājsaimniecību vidējos patēriņa izdevumos valstī. Taču mūsu "personiskā" inflācija var būt augstāka vai zemāka par šo vidējo rādītāju atkarībā no tā, kā mēs tērējam savu naudu.

Avots: Eurostat un ECB aprēķini, kas balstīti uz Eurostat datiem.