Menu

Infliacija – tai įvairaus pobūdžio kainų pokyčių vidurkis

Grafike matyti 90-ies smulkiausių produktų grupių infliacijos lygis per artimiausią mėnesį, kurio duomenys jau gauti. Horizontalioji linija rodo bendrą infliacijos lygį, kuris atitinka visų šių grupių kainų svertinį vidurkį. Ne visų produktų kainos didėjimas žmones veikia vienodai. Jei didėja svarbiausių produktų kainos (pavyzdžiui, maisto ir energijos), žmonėms vis tiek reikia šiuos produktus pirkti. Bet jei didėja kitų produktų kainos, žmonės gali atidėti sprendimą pirkti ar nutarti apskritai to nedaryti.

Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) rodo atskirų produktų svarbą pagal jų dalį visų šalies namų ūkių vartojimo išlaidose. Jūsų „asmeninė infliacija“ gali būti didesnė arba mažesnė už vidutinę, priklausomai nuo to, kaip jūs leidžiate savo pinigus.

Šaltinis: Eurostato ir ECB apskaičiavimai, pagrįsti Eurostato duomenimis.