Menu

Inflaatiovauhti on useiden hintojen muutosvauhtien keskiarvo

Kuviosta näkyy hintojen muutosvauhti 90 tuoteryhmässä viimeisimpänä tilastoituna kuukautena. Vaakasuora viiva kuvaa kokonaisinflaatiovauhtia, joka lasketaan kaikkien tuoteryhmien hinnanmuutosten painotettuna keskiarvona. Kaikki hinnanmuutokset eivät vaikuta kuluttajien elämään yhtä vahvasti. Välttämättömiä tuotteita (kuten elintarvikkeita tai energiaa) on ostettava, vaikka niiden hinnat nousisivatkin. Muiden tuotteiden hinnannousu saattaa johtaa hankintojen lykkäämiseen tai niistä luopumiseen.

YKHIssä (yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä) eri tuotteiden tärkeyden ratkaisee niiden osuus kotitalouksien keskimääräisistä kulutusmenoista. Yksittäisen kuluttajan kohdalla ”inflaatiovauhti” määräytyy oman kulutuskäyttäytymisen mukaan ja voi siis olla keskimääräistä inflaatiovauhtia nopeampi tai hitaampi.

Lähteet: Eurostat sekä Eurostatin tilastoihin perustuvat EKP:n laskelmat.