Menu

Inflatsioon on mitmete hinnamuutuste keskmine

Joonisel on toodud 90 kõige levinuma tooterühma inflatsioonimäärad viimase kuu seisuga, mille kohta andmed on kättesaadavad. Horisontaalne joon tähistab koguinflatsioonimäära, mis on kõigi nende rühmade kaalutud keskmine. Hinnatõusud mõjutavad inimesi erinevalt. Hädavajalike toodete (nagu toiduainete ja energia) hinnatõusust hoolimata peavad inimesed neid ikkagi ostma. Muude toodete puhul võidakse ostuotsust edasi lükata või siis ostust loobuda.

ÜTHI kajastab erinevate toodete tähtsust vastavalt sellele, milline on nende osa kõigi kodumajapidamiste keskmistes tarbimiskulutustes. Sõltuvalt kulutamisharjumustest võib tarbija n-ö isiklik inflatsioon olla sellest keskmisest kõrgem või madalam.

Allikas: Eurostat ja EKP arvutused Eurostati andmete põhjal.