Menu

Inflation er et gennemsnit af en lang række prisændringer

Figuren viser inflationsraten for de 90 mest detaljerede grupper af varer og tjenester for den seneste måned, hvor der foreligger data. Den vandrette linje er den samlede inflation, som er et vægtet gennemsnit af alle disse grupper. Ikke alle prisstigninger påvirker folk lige meget. Hvis priserne på vigtige varer (fx fødevarer og energi) stiger, bliver folk stadig nødt til at købe disse varer. For så vidt angår andre varer og tjenester, kan folk udsætte deres køb eller beslutte slet ikke at købe.

HICP afspejler de forskellige varer og tjenesters betydning i henhold til deres andel af de gennemsnitlige forbrugsudgifter for alle husholdninger i økonomien. Den "personlige" inflation kan være højere eller lavere end dette gennemsnit, alt efter hvordan man bruger sine penge.

Kilde: Eurostats og ECBs beregninger baseret på Eurostats data.