Menu

Inflace je průměr širokého spektra změn cen

Graf znázorňuje míru inflace 90 podrobných skupin zboží a služeb za poslední měsíc, za který jsou údaje k dispozici. Vodorovná čára představuje celkovou míru inflace, která je váženým průměrem všech těchto skupin. Ne každý růst cen má na obyvatele stejný dopad. Pokud porostou ceny základních výrobků a služeb (např. potravin a energií), lidé je budou kupovat tak jako tak. V případě ostatních výrobků a služeb mohou lidé koupi odložit nebo se dokonce rozhodnout, že plánovanou koupi zruší.

Index HICP odráží význam jednotlivých druhů zboží a služeb podle jejich podílu na průměrných spotřebních výdajích všech domácností v ekonomice. Vaše vlastní „osobní“ inflace může být vyšší nebo nižší než tento průměr podle toho, jak peníze utrácíte.

Zdroj: Eurostat a výpočty ECB podle údajů Eurostatu.