European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Podstawy

Nie rozumiesz terminologii? Poniżej przystępnie wyjaśniamy podstawowe pojęcia.

Co to jest program PEPP?

28 lipca 2021

Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) został wprowadzony w marcu 2020, żeby przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Obniża koszty kredytu i zwiększa akcję kredytową banków w strefie euro, a przez to pomaga ludziom i firmom przetrwać kryzys. Na czym dokładnie ten program polega?

Więcej

Co to są operacje TLTRO?

30 marca 2021

Ten skrót oznacza „ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące”, które mają zachęcać banki do utrzymania nieprzerwanego dopływu niedrogich kredytów do gospodarki, żeby pobudzać spożycie i inwestycje. Objaśniamy, jak działają te operacje.

Więcej

Kto jest właścicielem EBC?

30.01.2020

EBC jest wspólną własnością wszystkich państw Unii Europejskiej. To oznacza, że każde z nich wnosi pewną sumę pieniędzy do kapitału EBC. Wyjaśniamy, jak się ustala jej wysokość.

Więcej

Jakie korzyści daje nam euro?

14.11.2018

Euro stało się nieodłączną częścią naszego codziennego życia: ułatwia handel i podróże zagraniczne, a także naukę, pracę i mieszkanie w innym kraju. Ale euro to znacznie więcej niż tylko wygoda płacenia.

Więcej

Co to jest stopa procentowa kredytu w banku centralnym?

13.09.2018

EBC udziela bankom komercyjnym jednodniowych pożyczek. Ich oprocentowanie to jedna z trzech stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni.

Więcej

Co to jest stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących?

13.09.2018

Po tej stopie nalicza się odsetki od pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez EBC na jeden tydzień. To jedna z trzech stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni.

Więcej

Dlaczego trzeba dbać o cyberodporność?

10.04.2018

Cyberataki nie tylko stanowią zagrożenie dla osób prywatnych i organizacji, lecz także mogą mieć szersze konsekwencje społeczno-gospodarcze. Wyjaśniamy, jakie działania na rzecz odporności cybernetycznej podejmuje EBC i dlaczego wszyscy musimy zachować czujność.

Więcej

Co to jest bitcoin?

13.02.2018

Bitcoin jest często nazywany wirtualną walutą, ale tak naprawdę to nie jest waluta – i to z kilku powodów. Jakie to powody? I dlaczego warto się dobrze zastanowić przed kupieniem bitcoina?

Więcej

Co to jest forward guidance?

15.12.2017

Jest to oświadczenie EBC, w którym sygnalizuje on, jak zamierza w przyszłości kształtować swoją politykę pieniężną. Po co jest wydawane i jak wpływa na gospodarkę?

Więcej

Co to są reformy strukturalne?

18.10.2017

W dobie kryzysu finansowego często pojawiały się głosy o konieczności przeprowadzenia reform strukturalnych. Na czym polegają tego rodzaju reformy? I dlaczego interesuje się nimi także EBC, którego zadaniem jest stać na straży stabilności cen?

Więcej

Co to jest renta mennicza?

7.04.2017

Do obiegu weszło nowe 50 euro. Emisja banknotów to jedno ze źródeł dochodów banków centralnych. Wyjaśniamy, co to jest renta mennicza i jak działa ona w strefie euro.

Więcej

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

2.11.2016

Czemu służą zabezpieczenia i dlaczego wymagają ich także banki centralne?

Więcej

Co to są kredyty zagrożone?

12.09.2016

Kredyt uznaje się za zagrożony, kiedy kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Jakie są tego skutki i dlaczego takie kredyty są dla banków problemem?

Więcej

Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

11.08.2016

Banki komercyjne ze strefy euro muszą zawsze utrzymywać pewną kwotę na rachunku bieżącym w krajowym banku centralnym. Do czego to służy i na czym polega?

Więcej

Co to jest TARGET2?

29.06.2016

TARGET2 to system płatności, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego pełni ważną rolę.

Więcej

Jaka jest różnica między nominalną a realną stopą procentową?

25.05.2016

Wyjaśniamy, czym różni się nominalna stopa procentowa od stopy realnej i jakie ma to znaczenie w praktyce.

Więcej

Co to jest okres ciszy?

14.04.2016

Przed posiedzeniami w sprawie polityki pieniężnej członków Rady Prezesów obowiązuje tzw. okres ciszy. Co to oznacza w praktyce?

Więcej

Co to jest stopa depozytowa banku centralnego?

10.03.2016

Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia to jedna z trzech podstawowych stóp procentowych, których wysokość EBC wyznacza co sześć tygodni w ramach swojej polityki pieniężnej.

Więcej

Czym zajmuje się bank centralny?

10.07.2015

Czym różni się od innych banków? Jaką rolę pełni w gospodarce?

Więcej

Jak EBC rozlicza się ze swoich działań?

10.07.2015

Co dla EBC znaczy rozliczalność? Jak objaśnia on swoje działania opinii publicznej?

Więcej

Na czym polega polityka pieniężna?

10.07.2015

Dlaczego ta polityka jest ważna? Ponieważ wpływa bezpośrednio na stopy procentowe, a pośrednio – na inflację, gospodarkę i zatrudnienie.

Więcej

Wszystkie strony w tej sekcji