European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Řekněte mi...

Ztrácíte se v terminologii? Srozumitelné vysvětlení hlavních pojmů.

Co je to PEPP?

28. července 2021

Nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP) byl zahájen v březnu 2020, aby pomohl vypořádat se s hospodářským dopadem krize způsobené koronavirem. Snižuje výpůjční náklady a zvyšuje objem bankovních úvěrů v eurozóně. Lidem a podnikům tak pomáhá krizi překonat. Jak ale funguje?

Více informací

Co jsou to TLTRO?

30. března 2021

Cílené dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) motivují banky, aby udržovaly tok dostupných úvěrů pro lidi i podniky. Ti svými výdaji a investicemi pak podporují ekonomiku. Ale jak vlastně TLTRO fungují?

Více informací

Kdo vlastní ECB?

30. ledna 2020

Evropskou centrální banku vlastní země EU. Každá z nich totiž přispívá určitou částku do jejího základního kapitálu. Jak se ale tato částka vypočítává?

Více informací

Jaké výhody má pro vás euro?

14. listopadu 2018

Euro se jako naše měna stalo nedílnou součástí každodenního života, usnadňuje nám obchodování, cestování, studium, život i práci v zahraničí. Euro je však mnohem více než jen pohodlný platební prostředek.

Více informací

Co je to úroková sazba mezní zápůjční facility?

13. září 2018

V rámci mezní zápůjční facility ECB jsou bankám nabízeny úvěry na jeden den. Ty jsou úročeny jednou ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů.

Více informací

Co je to sazba pro hlavní refinanční operace?

13. září 2018

Sazba pro hlavní refinanční operace je úroková sazba, za kterou si banky vypůjčují od ECB peníze na jeden týden. Je to jedna ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů.

Více informací

Proč je kybernetická odolnost důležitá?

10. dubna 2018

Kybernetické útoky nejenže představují hrozbu pro občany a organizace, ale také mohou mít širší následky. Zjistěte, jak ECB podporuje kybernetickou odolnost a proč je třeba, abychom všichni zůstávali ostražití.

Více informací

Co je to bitcoin?

13. února 2018

O bitcoinu se často mluví jako o virtuální měně, ale existuje několik důvodů, proč to vlastně žádná měna není. Co jsou tedy bitcoiny vlastně zač? A proč by mohlo být dobré si jejich případný nákup nejprve důkladně rozmyslet?

Více informací

Co je to signalizace měnové politiky?

15. prosince 2017

Když ECB signalizuje měnovou politiku, poskytujeme informace o našich záměrech v oblasti budoucí měnové politiky. Proč to děláme a jak to celkově ovlivňuje ekonomiku?

Více informací

Co jsou to strukturální reformy?

18. října 2017

V důsledku finanční krize politici a tvůrci politik často volají po strukturálních reformách, které pomohou zvýšit hospodářský růst. Ale co to jsou strukturální reformy? A proč se o ně ECB zajímá, jestliže je pověřena udržováním stabilních cen?

Více informací

Co je to ražebné?

7. dubna 2017

Nová bankovka 50 € byla uvedena do oběhu a čeká na vás v bankomatech. Ale víte, jak centrální banky emitující bankovky generují z těchto bankovek příjem? Zjistěte, jak měnový příjem v eurozóně funguje.

Více informací

Co je to zajištění?

2. listopadu 2016

Co je to zajištění a proč je centrální banky požadují?

Více informací

Co jsou to úvěry v selhání?

12. září 2016

Úvěry se považují za „úvěry v selhání“, pokud dlužník nesplácí dohodnuté splátky více než 90 dní. Proč jsou špatné úvěry pro banky problém a jak špatné dluhy ovlivňují měnovou politiku?

Více informací

Co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016

Banky jsou povinny držet na svých běžných účtech u centrální banky určitou částku finančních prostředků. Proč tak musí činit a jak to funguje?

Více informací

Co je to TARGET2?

29. června 2016

TARGET2 je platební systém, jehož vlastníkem a provozovatelem je Eurosystém. Proč je ale důležitý a jak funguje?

Více informací

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou?

25. května 2016

Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou? A proč je to důležité?

Více informací

Co je to tiché období?

14. dubna 2016

Členové Rady guvernérů dodržují před měnověpolitickými zasedáními tzv. tiché období. Co to znamená v praxi?

Více informací

Co je to sazba vkladové facility?

10. března 2016

Sazba vkladové facility je jednou ze tří úrokových sazeb, které ECB stanovuje každých šest týdnů jako součást své měnové politiky.

Více informací

Co je to centrální banka?

10. července 2015

Je centrální banka stejná jako ostatní banky? Jakou roli hrají centrální banky v ekonomice a co je na nich zvláštního?

Více informací

Jak ECB odpovídá za své kroky?

10. července 2015

Co odpovědnost znamená pro ECB? Jak své kroky vysvětlujeme veřejnosti?

Více informací

Co je to měnová politika?

10. července 2015

Proč na měnové politice záleží? Protože má přímý dopad na úrokové sazby a nepřímý dopad na míru inflace, ekonomiku a zaměstnanost.

Více informací

Všechny stránky v této části