European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

В текст

Изгубени в терминологията? Ключови понятия, обяснени с прости думи.

Какво представлява PEPP?

28 юли 2021 г.

Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) бе въведена през март 2020 г. с цел да се неутрализира икономическото въздействие на кризата с коронавируса. Тя понижава разходите по кредитите и засилва банковото кредитиране в еврозоната, за да помогне на гражданите и фирмите да се справят с кризата. Как действа програмата?

още

Какво представляват TLTRO?

30 март 2021 г.

Целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO) насърчават банките да поддържат поток от достъпни кредити към гражданите и предприятията. Това от своя страна подпомага разходите и инвестициите в икономиката. Но как точно се случва това?

още

Чия собственост е ЕЦБ?

30 януари 2020 г.

Всички държави от ЕС заедно са собственици на ЕЦБ. Това означава, че всяка от тях внася определена сума в нейния капитал. Как обаче се изчислява размерът на тази сума?

още

Каква е ползата от еврото?

14 ноември 2018 г.

Като наша парична единица еврото се е превърнало в неделима част от ежедневието ни. С него ни е по-лесно да търгуваме, да пътуваме, да учим, да живеем и да работим в чужбина. Но то е много повече от удобно средство за плащане.

още

Какво представлява лихвеният процент по пределното кредитно улеснение?

13 септември 2018 г.

Пределното кредитно улеснение на ЕЦБ предоставя овърнайт заеми на банките. Лихвеният процент по него е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици.

още

Какво представлява лихвеният процент по основните операции по рефинансиране?

13 септември 2018 г.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е онзи, който банките плащат, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица. Той е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици.

още

Защо е важна киберустойчивостта?

10 април 2018 г.

Кибератаките не само представляват заплаха за гражданите и организациите, но могат също така да имат и по-широки последици. Научете какви действия предприема ЕЦБ, за да подобри киберустойчивостта, и защо всички трябва да бъдем бдителни.

още

Какво представлява биткойн?

13 февруари 2018 г.

Въпреки че биткойн често е наричан виртуална валута, поради ред причини той всъщност не е парична единица. Кои са те? И защо трябва добре да се замислите, преди да купите от него?

още

Какво представлява ориентирът за паричната политика?

15 декември 2017 г.

Когато ЕЦБ заявява ориентир за своята парична политика, това означава, че предоставяме информация за бъдещите си намерения в областта на паричната политика. Защо го правим и как влияе това върху икономиката като цяло?

още

Какво представляват структурните реформи?

18 октомври 2017 г.

След световната финансова криза редица политици и създатели на политики призовават към структурни реформи за подпомагане на икономическия растеж. Какво обаче представляват структурните реформи? И защо ЕЦБ се интересува от тях, след като основната ѝ задача е да поддържа цените стабилни?

още

Какво е сеньораж?

7 април 2017 г.

Новата банкнота от 50 € е вече в обращение и е заредена в банкоматите. А знаете ли как централните банки, които емитират банкнотите, генерират приходи в резултат на това? Научете как функционира емисионният доход в еврозоната.

още

Какво представлява обезпечението?

2 ноември 2016 г.

Какво представлява обезпечението и защо го изискват централните банки?

още

Какво представляват необслужваните кредити?

12 септември 2016 г.

Смята се, че един кредит е необслужван, когато са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Защо лошите кредити представляват проблем за банките и какво въздействие оказват върху паричната политика?

още

Какво представляват изискванията за минимални резерви?

11 август 2016 г.

Банките са задължени да поддържат определено количество средства в текущите си сметки при централната банка. По каква причина трябва да го правят и как точно функционира това?

още

Какво е TARGET2?

29 юни 2016 г.

TARGET2 е платежна система, чийто собственик и оператор е Евросистемата. Но защо е важна тя и как работи?

още

Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти?

25 май 2016 г.

Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти? И защо е важна тя?

още

Какво представлява периодът на изчакване?

14 април 2016 г.

Преди заседанията по паричната политика членовете на Управителния съвет спазват така наречения период на изчакване. Какво означава това на практика?

още

Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?

10 март 2016 г.

Лихвеният процент по депозитното улеснение е един от трите лихвени процента, които ЕЦБ определя на всеки шест седмици като част от паричната си политика.

още

Какво представлява централната банка?

10 юли 2015 г.

Банка като всички останали ли е централната банка? Каква е ролята на централните банки в икономиката и какво е особеното при тях?

още

Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?

10 юли 2015 г.

Какво означава задължението за отчетност за ЕЦБ? Как обясняваме действията си пред обществеността?

още

Какво представлява паричната политика?

10 юли 2015 г.

Защо паричната политика е важна? Защото тя влияе пряко върху лихвените проценти и непряко върху инфлацията, икономиката и заетостта.

още

Всички страници в този раздел