European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jakie korzyści daje nam euro?

14 listopada 2018 (aktualizacja 13 grudnia 2019)

Euro jest wspólną walutą ponad 346 milionów Europejczyków. Czy to w portfelu, czy na koncie bankowym, jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Ale euro to znacznie więcej niż tylko wygoda płacenia. Euro pomaga zaspokajać nasze potrzeby i aspiracje. To bezpieczna i stabilna waluta, dzięki której możemy z ufnością oszczędzać i inwestować. Z nią codzienne życie, praca czy nauka w innym kraju strefy euro stają się prostsze. W ten sposób euro nas jednoczy.

Euro istnieje już od 20 lat i przez ten czas sprawdziło się jako waluta stabilna i godna zaufania. Na jej straży stoi EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro. Ludzie mogą więc być pewni, że to pieniądz bezpieczny, który przynosi im i nadal będzie przynosić wiele korzyści.

Stabilność i dobrobyt

Społeczeństwa pragną dobrobytu – ludzie chcą mieć dobrą pracę, z której bez problemu utrzymają siebie i swoją rodzinę. Pilnując stabilności cen, EBC przyczynia się do wzrostu gospodarczego, dzięki któremu powstają nowe miejsca pracy. Stabilne ceny to nasze główne zadanie. Są podstawą dobrobytu i stabilności gospodarczej, która pozwala ludziom ze spokojem robić plany na przyszłość. Kiedy przyszła wartość pieniądza nie budzi wątpliwości, także przedsiębiorstwa mogą inwestować i dalej się rozwijać. Mamy pewność, że jedno euro będzie jutro wciąż warte jedno euro.

Razem jesteśmy silniejsi

Narody europejskie mogą się różnić pod względem kulturowym, ale wyznają podobne wartości. Wszyscy pragniemy pokoju, demokracji i wolności. Dążymy także do lepszej sytuacji ekonomicznej i do mocniejszej pozycji na arenie międzynarodowej.

Utworzenie największego bloku handlowego na świecie i wspólnego rynku europejskiego zbliża nas do osiągnięcia tych celów. Euro to kolejny krok w procesie integracji europejskiej: dzięki wspólnej walucie mieszkańcy strefy euro mogą czerpać korzyści ze wspólnego rynku.

Banknoty i monety euro, którymi się posługujemy, są namacalnym symbolem jedności Europy. Wspólna waluta daje nam poczucie przynależności i codziennie przypomina, jak wiele już osiągnęliśmy.

Z euro jest łatwiej

Za pomocą euro można płacić w 20 krajach UE bez konieczności wymiany pieniędzy i ponoszenia opłat za przewalutowanie. Dzięki temu podróżowanie po tych krajach jest wygodniejsze i tańsze, a różne aspekty codziennego życia, np. praca czy nauka i mieszkanie za granicą – łatwiejsze. Euro pozwala konsumentom bezpośrednio porównywać ceny i dokonywać zakupów w innych krajach strefy euro, a przedsiębiorstwa nie muszą martwić się o zmiany kursów walutowych.

Warto pamiętać:

Odkąd 20 lat temu wprowadzono euro, ceny w strefie euro pozostają stabilne.

Od 1 stycznia 1999 inflacja wynosi średnio 1,7%. Jest to mniej niż średnia stopa inflacji odnotowana w poszczególnych państwach w latach 70., 80. i 90., czyli zanim przyjęły one euro.

Dzięki integracji jesteśmy bogatsi.

Gdyby po II wojnie światowej w ogóle nie doszło do integracji europejskiej, produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca obecnej UE byłby dziś prawdopodobnie o jedną piątą niższy.

Gospodarka strefy euro należy do największych i najsilniejszych na świecie.

Pod względem PKB na jednego mieszkańca strefa euro plasuje się na drugim miejscu wśród czołowych gospodarek świata.

Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie.

Udział euro w płatnościach międzynarodowych jest mniej więcej taki sam jak udział dolara. Ponadto euro zajmuje drugie miejsce na świecie wśród walut używanych do zaciągania i udzielania kredytów.

Euro cieszy się dużym poparciem społecznym.

Według niedawnego badania Eurobarometru trzy czwarte mieszkańców strefy euro popiera wspólną walutę. To najwyższy wynik od 2004 roku.

W Unii Europejskiej od ponad 70 lat nieprzerwanie panuje pokój.