European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitkä ovat euron hyödyt?

14.11.2018 (päivitetty 13.12.2019)

Euroalueen yli 340 miljoonaa asukasta käyttää yhteisenä rahanaan euroa. Euro on tärkeä osa asukkaiden arkea, niin lompakossa kuin pankkitililläkin. Euro on kuitenkin paljon enemmän kuin vain kätevä maksuväline, sillä se auttaa täyttämään tärkeitä tarpeita ja toteuttamaan unelmia. Euro on varma ja vakaa valuutta, joka mahdollistaa säästämisen ja sijoittamisen luottavaisin mielin. Yhteinen raha helpottaa myös liikkumista euroalueen maasta toiseen. Se siis yhdistää euroalueen asukkaita.

Euro otettiin käyttöön 20 vuotta sitten, ja se on tänä aikana osoittautunut vakaaksi ja luotettavaksi valuutaksi. Jotta yhteinen raha pysyy turvallisena ja hyödyllisenä valuuttana niin tänään kuin huomennakin, EKP huolehtii siitä yhdessä euroalueeseen kuuluvien maiden keskuspankkien kanssa.

Vakaus ja vauraus

Taloudellinen hyvinvointi on useimmille ihmisille tärkeää: hyvä työpaikka turvaa oman ja perheen toimeentulon. EKP edistää työpaikkoja luovaa kasvutaloutta pitämällä hinnat vakaina. EKP:n ensisijainen tehtävä onkin hintavakauden ylläpitäminen. Hintavakaus parantaa tulevaisuuden ennakoitavuutta ja luo suotuisat olosuhteet vaurastumiselle ja taloudelliselle vakaudelle. Arjessa hintavakaus näkyy rahan arvon säilymisenä ja mahdollistaa muun muassa yritysten investoinnit ja kasvun. Euro ei siis muutu mihinkään yhdessä yössä.

Vahvempia yhdessä

Eurooppa on monikulttuurinen yhteisö, jolla on yhteiset arvot. Rauhan, demokratian ja vapauden säilyttäminen on EU:n yhteinen tavoite. EU tavoittelee myös taloudellista vaurastumista ja lisää sananvaltaa kansainvälisellä areenalla.

Eurooppalaisia arvoja ja tavoitteita on edistetty muodostamalla maailman suurin kauppayhteisö ja luomalla sisämarkkinat. Euro on edistänyt Euroopan yhdentymistä tarjoamalla euroalueen asukkaille paremmat mahdollisuudet hyötyä sisämarkkinoiden eduista.

Eurosetelit ja ‑kolikot ovat Euroopan yhtenäisyyden konkreettinen symboli. Euro luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimii päivittäisenä muistutuksena EU:n suurista saavutuksista.

Euro helpottaa elämää monin tavoin

Euroalueen 19 maan kesken ei tarvitse vaihtaa valuuttaa eikä maksaa rahanvaihdosta. Euron myötä matkustaminen on vaivattomampaa ja edullisempaa, ja opiskelu, työskentely tai asuminen toisessa euroalueen maassa on helpompaa. Hintojen vertailu ja maksut muihin euroalueen maihin hoituvat kätevästi. Euro helpottaa myös yritysten toimintaa, kun niiden ei tarvitse kantaa huolta valuuttakursseista.

Hyvä tietää

Euro otettiin käyttöön 20 vuotta sitten 1.1.1999, minkä jälkeen euroalueen hinnat ovat pysyneet vakaina.

Euroalueen keskimääräinen inflaatiovauhti on euron käyttöönotosta lähtien ollut 1,7 % eli alhaisempi kuin yksittäisten maiden keskimääräinen inflaatiovauhti 70-, 80- ja 90-luvuilla ennen euron käyttöönottoa.

Yhdentyminen on tehnyt EU:sta vauraamman.

EU:n bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden olisi todennäköisesti viidenneksen pienempi ilman Euroopan yhdentymistä toisen maailmansodan jälkeen.

Euroalue on yksi maailman suurimmista ja vahvimmista talouksista.

Asukasta kohden lasketun BKT:n mukaan euroalue on maailman toiseksi suurin talousalue.

Euro on yksi maailman tärkeimmistä valuutoista.

Euro- ja dollarimääräisiä kansainvälisiä maksuja on suurin piirtein saman verran, ja euro on maailman toiseksi suosituin luottojen rahayksikkö.

Eurolla on laaja kannatus kansalaisten keskuudessa.

Äskettäisen Eurobarometri-kyselyn mukaan kolme neljäsosaa euroalueen asukkaista kannattaa euroa. Kannatus on suurimmillaan sitten vuoden 2004.

Euroopan unionissa on vallinnut rauha viimeisten 70 vuoden ajan.