European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Millised on euro praktilised hüved?

14. november 2018 (ajakohastatud 13. detsembril 2019)

Ühisraha kasutab Euroopas rohkem kui 346 miljonit inimest. Nii sularahana kui ka pangakontol on eurol meie igapäevaelus tähtis osa. Kuid lisaks mugavatele makseviisidele pakub euro veel teisigi hüvesid. Ühisvääring aitab realiseerida tähtsaid vajadusi ja püüdlusi. See on turvaline ja stabiilne, võimaldades usaldusväärselt säästa ja investeerida. Euro muudab elu, töö ja õpingud teises euroala riigis lihtsamaks. Euro liidab meid kokku.

Nüüdseks on euro käibel olnud juba 20 aastat ning tõestanud selle ajaga oma stabiilsust ja usaldusväärsust. Euroopa Keskpank ja euroala riikide keskpangad vastutavad euro käekäigu eest, et inimesed võiksid olla kindlad selle turvalisuses ning saada ühisrahast mitmekülgset kasu nii praegu kui ka edaspidi.

Stabiilsus ja heaolu

Enamik inimesi soovib olla majanduslikult edukas ja omada head töökohta, et pidada üleval ennast ja oma perekonda. Keskpangana hoiab EKP hinnad stabiilsena ja edendab seeläbi majanduskasvu, mis aitab luua töökohti. EKP peamine ülesanne on säilitada hinnastabiilsus. See on heaolu ja majanduslikult stabiilse planeeritava tuleviku eeltingimus. Argielus tähendavad stabiilsed hinnad, et raha väärtus säilib ka tulevikus ning ettevõtted saavad investeerida ja laieneda. Inimesed võivad olla kindlad, et euro ostujõud säilib.

Koos tugevamad

Eurooplastena moodustame kultuuriliselt mitmekesise koosluse ja jagame samu väärtusi. Meie ühine soov on hoida rahu, demokraatiat ja vabadust. Ühtlasi soovime suurendada majanduslikku jõukust ja tugevdada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Olles loonud maailma ühe suurima majanduspiirkonna ja Euroopa ühisturu, liigume pidevalt nende eesmärkide saavutamise poole. Euro on edendanud Euroopa lõimumist, võimaldades euroala elanikel saada kasu ühisturu eelistest.

Europangatähed ja -mündid on Euroopa ühtsuse käegakatsutav sümbol. Euro loob ühtekuuluvustunde ja meenutab iga päev, kui palju on juba saavutatud.

Euroga on lihtsam

Eurot saab kasutada 20 Euroopa riigis, ilma et oleks vaja raha vahetada ja tasuda vahetustasu. See muudab reisimise mugavamaks ja soodsamaks ning hõlbustab muidki igapäevaelu aspekte, nagu õppimine, töötamine või elamine teises riigis. Tänu eurole saavad tarbijad võrrelda hindu euroalal ja teha piiriüleseid makseid. Peale selle aitab ühisraha vähendada ettevõtete kartusi seoses vahetuskurssidega.

Kas teadsid, et...?

20 aasta jooksul alates euro käibeletulekust on hinnad euroalal püsinud stabiilsena.

Alates 1. jaanuarist 1999 on inflatsioon olnud keskmiselt 1,7%. See on madalam kui üksikutes riikides enne euro kasutuselevõttu 1970., 1980. ja 1990. aastatel täheldatud keskmine inflatsioonimäär.

Tänu ühinemisele on jõukus suurenenud.

Teise maailmasõja järgse lõimumiseta oleks sisemajanduse koguprodukt (SKP) ELi elaniku kohta praegu tõenäoliselt koguni viiendiku võrra väiksem.

Euroala on üks maailma suurimatest ja elujõulisematest majanduspiirkondadest.

Arvestades SKPd elaniku kohta on euroala maailma juhtivate majanduste seas teisel kohal.

Euro on maailma üks tähtsamaid vääringuid.

Eurodes ja USA dollarites tehtavate rahvusvaheliste maksete osakaal on peaaegu võrdne ning laenuvõtmis- ja laenuandmistegevuses on euro kasutatavuselt teisel kohal.

Toetus eurole on tugev.

Eurobaromeetri hiljutise uuringu järgi toetab euroala riikides eurot igast neljast inimesest kolm. See on kõrgeim tase alates 2004. aastast.

Euroopa Liidu territooriumil on üle 70 aasta kestnud rahu.