European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zašto ESB provodi istraživanja?

28. rujna 2016.

ESB, kao i druge velike središnje banke, provodi istraživanja iz dva glavna razloga. Prvo, temeljita analiza osnova je za odluke ESB-a u svim područjima politike, bilo da je riječ o monetarnoj politici, financijskoj stabilnosti, nadzoru banaka ili makrobonitetnoj politici.

Drugo, objavom radova naši istraživači stvaraju spone s akademskom zajednicom i tako potiču razgovor i raspravu o temama koje su važne za ESB. Dobivene informacije ugrađuju se u istraživanja naših stručnjaka, dodatno jačajući temelje za donošenje budućih odluka ESB-a.

To postaje sve važnije jer složena i nova pitanja zahtijevaju ozbiljan analitički rad. Učinkovitost nestandardnih mjera i interakcija monetarne s drugim politikama (fiskalnom i strukturnom) razmjerno su nova pitanja koja jasno pokazuju da vrijednost kvalitetnih istraživanja nikad nije bila veća.

Koji je odnos između istraživanja i politike?

Odluke monetarne politike ESB-a među udarnim su vijestima. Zahvaljujući istraživanjima raspolažemo analizama i alatima za ispitivanje opcija u osnovi tih odluka. Ali potreban je oprez kako se bilo koje pojedinačno istraživanje ne bi protumačilo kao vodič za buduću politiku središnje banke. U naravi je istraživanja da se katkad ispituju i predlažu neuobičajeni smjerovi djelovanja koji mogu poslužiti za poticanje rasprave, ali se možda nikad neće odraziti i u stvarnim odlukama monetarne politike.

Naši istraživači Upravnom vijeću pružaju informacije koje su potrebne kako bi što učinkovitije obavljalo svoj posao. Jednostavno rečeno, što su istraživanja bolja, to su bolje i odluke ESB-a te je veća njegova sposobnost učinkovitog djelovanja s ciljem održavanja stabilnosti cijena. Stoga su visokokvalitetna istraživanja sa snažnom konceptualnom i empirijskom osnovom važna jer ESB-u pružaju alate koji su mu potrebni za provođenje jedinstvene monetarne politike za potrebe ljudi koji žive u 19 država europodručja.

Na primjer, ESB je predvodnik razvoja novih vrsta ekonometrijskih modela koji nam omogućuju izradu ekonomskih prognoza te analizu posljedica različitih scenarija politike. Takve su modele naknadno usvojile sve velike središnje banke.

Od financijske krize naovamo postalo je još važnije da istraživanja pridonesu pronalaženju novih rješenja za nove izazove. Primjer za to je način na koji je istraživanje o niskim kamatnim stopama oblikovalo smjernice buduće monetarne politike kao alat kojim središnja banka nastoji utjecati na ponašanje kućanstava i poduzeća govoreći im što mogu očekivati od kamatnih stopa. Smjernicama buduće monetarne politike služe se sve velike središnje banke.

Zašto naši radovi sadrže izjavu o ograničenju odgovornosti?

Istraživački rad ESB-a temelji se na stručnosti svih ljudi koju tu rade. Oslanjamo se na istraživače koji, osobito u trenutačnom gospodarskom okružju, propituju nove, inovativne metodologije i slobodno razmišljaju. Zato se istraživanja provedena u ESB‑u objavljuju pod imenima autora jer ne predstavljaju nužno poglede i mišljenja ESB-a kao institucije ni Upravnog vijeća. Također nisu odraz svih istraživanja koja se ugrađuju u odluke jer neka ekonomska istraživanja ostaju za interne potrebe ESB-a, a tvorci politika, dakako, oslanjaju se i na vlastite analize i stručnost.

Kako se odlučujemo za teme istraživanja?

Budući da naša istraživanja služe za odlučivanja ESB-a o monetarnoj politici, teme su blisko povezane s aktualnim gospodarskim kretanjima. Tim pristupom naši istraživači osiguravaju rezultate koji ESB-u pomažu da analizira gospodarsko okružje i oblikuje odgovarajuće odgovore svoje politike. Oni, na primjer, istražuju zašto je i na koji način transmisija monetarne politike ESB-a bila narušena zbog financijske krize.

Osim takvim aktualnim pitanjima, naši istraživači bave se i temeljnim pitanjima. Na koji su način monetarna politika i makrobonitetna politika međusobno povezane? Kako financijska tržišta, kućanstva i poduzeća oblikuju svoja očekivanja o budućim mjerama monetarne politike i inflaciji? Zašto je svjetski gospodarski rast nizak i koliko će takvo stanje trajati? Odgovori na ta i slična teorijska pitanja pomažu nam da bolje razumijemo uzroke i posljedice ekonomskih interakcija i donosimo ispravne odluke za obavljanje svoje glavne zadaće.

Inicijativu za nova istraživanja daju rukovoditelji koji traže odgovore, ali i sami zaposlenici.

Naše publikacije s rezultatima istraživanja

Sve naše publikacije s rezultatima istraživanja imaju uređivački odbor koji osigurava visoku kvalitetu objavljenih istraživanja. Stručnjaci dostavljaju svoje radove, a objavljuju se oni koji zadovoljavaju tražene kriterije.

Bilten s rezultatima istraživanja (Research Bulletin) Mjesečna publikacija namijenjena široj javnosti. Sadržava odabrane rezultate najnovijih istraživanja o temama koje su važne ekonomistima ESB-a.
Serija radova u nastajanju (Working Paper Series) U ovoj se seriji objavljuju ekonomska istraživanja koja su važna za različite zadaće i funkcije ESB-a, a služi kao konceptualna i empirijska osnova odluka o politici. Radovi su o istraživanjima koja nisu zamišljena kao završena i namijenjeni su stručnjacima, tako da bi čitatelji morali poznavati ekonomiju.Rasprave se razlikuju od uobičajenih radova u nastajanju jer su pristupačnije široj publici i pružaju uravnoteženiji prikaz teme. Premda se djelomično temelje na izvornim istraživanjima, smještaju analizu u širi kontekst literature o dotičnoj temi i izričito je razmatraju u svjetlu politike.
Serija povremenih radova (Occasional Paper Series) Serija radova o temama povezanim s glavnim zadaćama i funkcijama ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka. Namijenjeni su širokoj publici, ali je uglavnom potrebno određeno predznanje.
Serija pravnih radova u nastajanju (Legal Working Paper Series) Ova serija obuhvaća pravna istraživanja i nauk o pitanjima koja su važna za zadaće i funkcije ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka. Radovi su o istraživanjima koja nisu zamišljena kao završena i namijenjeni su stručnjacima, tako da bi čitatelji morali poznavati pravo.
Serija statističkih radova (Statistics Paper Series) Ova serija služi kao kanal putem kojeg statističari, ekonomisti i drugi stručnjaci mogu objavljivati inovativne radove u području statistike i povezanih metodologija koje su važne za središnje banke.