TOP FLOOR – dostaneš sa až úplne hore?

Táto hra využíva technológiu Adobe Flash. V moderných prehliadačoch sa z výkonnostných a bezpečnostných dôvodov používanie zásuvného modulu Flash Player neodporúča alebo úplne blokuje.
Ak Flash chcete aj napriek tomu používať, musíte vo vašom prehliadači jeho spustenie výslovne povoliť.
Ak vo vašom prehliadači povolíte spustenie modulu Flash, robíte tak na vlastné riziko. ECB nie je zodpovedná za žiadne následky vyplývajúce z útokov tretích strán. Upozorňujeme tiež, že v niektorých z najnovších prehliadačov modul Flash nie je vôbec možné spustiť.

Podarí sa ti dosiahnuť Top Floor?

TOP FLOOR – dostaneš sa až úplne hore?
Kde? Sídlo ECB, Frankfurt, Nemecko
Úloha? Získať sedem dokumentov a doručiť ich Rade guvernérov na najvyššie poschodie.
Ako rýchlo? Podľa toho, koľko toho vieš.
Pomôcky? Stačí zavolať.
Spustiť hru!