Menu

TOP FLOOR – vzhůru do nejvyššího patra!

Tato hra již není aktuální a z našich stránek bude brzy odstraněna. V blízké budoucnosti nebude nahrazena. Tato hra používá technologii Adobe Flash. Z důvodů výkonu a bezpečnosti moderní prohlížeče používání Adobe Flash nedoporučují nebo je v plném rozsahu blokují.
Pokud si přesto přejete Flash používat, je třeba, abyste k tomu na svém prohlížeči udělili výslovný souhlas. 
Pokud povolíte, aby váš prohlížeč používal Flash, činíte tak na své vlastní nebezpečí. ECB nenese odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z útoku třetích stran na bezpečnost. Dále bychom chtěli upozornit, že na některých nejnovějších prohlížečích nejde Flash spustit vůbec.

Dokážeš se dostat až do nejvyššího patra - Top Floor?

TOP FLOOR – vzhůru do nejvyššího patra!
Místo: Sídlo ECB, Frankfurt, Německo
Tvůj úkol: Shromáždit sedm dokumentů a přinést je Radě guvernérů do nejvyššího patra
Čas doručení: V rozumné době!
Podpůrný tým: Na telefonu
Hraj!