TOP FLOOR – Изкачете се до върха!

Вие ще стигнете ли до върха?

TOP FLOOR – Изкачете се до върха!
Местонахождение: Централата на ЕЦБ, Франкфурт, Германия
Вашата задача: Съберете седемте доклада и ги занесете на Управителния съвет на най-горния етаж.
Време за отговор: Интелигентно бързо!
Помощ в изпълнението на задачата: На един телефон разстояние
Начало!