Menu

TOP FLOOR – Изкачете се до върха!

Тази игра вече не е актуална и скоро ще бъде премахната от уебсайта ни. В близко бъдеще тя няма да бъде заменена с друга.

В играта се използва Adobe Flash. Поради причини, свързани със скоростта и сигурността, съвременните браузъри съветват да не се използва модулът Flash Player или го блокират изцяло.
Ако все пак искате да използвате Flash, трябва изрично да разрешите на браузъра да го задейства.
Ако разрешите на браузъра да задейства Flash, го правите на собствен риск. ЕЦБ не носи отговорност за никакви последици в резултат от атака срещу сигурността от трети страни.
Обърнете внимание, че някои най-нови браузъри изобщо не допускат Flash.

Вие ще стигнете ли до върха?

TOP FLOOR – Изкачете се до върха!
Местонахождение: Централата на ЕЦБ, Франкфурт, Германия
Вашата задача: Съберете седемте доклада и ги занесете на Управителния съвет на най-горния етаж.
Време за отговор: Интелигентно бързо!
Помощ в изпълнението на задачата: На един телефон разстояние
Начало!