Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Det här spelet använder Adobe Flash-teknik. Av prestanda- och säkerhetsskäl avråder, eller blockerar, moderna webbläsare användning av plugin-programmet Flash Player.
Vill du ändå använda Flash, krävs ditt uttryckliga tillstånd till att din webbläsare använder Flash.
Om du tillåter att din webbläsare använder Flash, gör du det på egen risk. ECB bär inget ansvar för eventuella följder p.g.a. säkerhetsattacker från tredje part. Vänligen notera att vissa av de nyaste webbläsarna inte alls godkänner användning av Flash.

Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Undersök de olika områdena på Inflation Island. Se hur folk reagerar på inflation och deflation och hur scenarierna ändras. Du kan också testa dina kunskaper och försöka identifiera de olika inflationsscenarierna.

Öns bio visar videofilmer om och bilder på hur inflation och deflation har påverkat olika länder under åren.

Starta!