Menu

Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Detta spel uppdateras inte längre och avlägsnas inom kort från webbplatsen. Det finns i närtid inga planer på att ersätta det. 

Spelet använder Adobe Flash-teknik. Av prestanda- och säkerhetsskäl avråds eller blockeras plugin-programmet Flash Player av moderna webbläsare.
Vill du ändå använda Flash måste du uttryckligen godkänna detta.
Om du tillåter att din webbläsare använder Flash gör du det på egen risk. ECB bär inget ansvar för eventuella följder p.g.a. säkerhetsattacker från tredje part. Observera att vissa av de senaste webbläsarna inte alls använder Flash.

Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Undersök de olika områdena på Inflation Island. Se hur folk reagerar på inflation och deflation och hur scenarierna ändras. Du kan också testa dina kunskaper och försöka identifiera de olika inflationsscenarierna.

Öns bio visar videofilmer om och bilder på hur inflation och deflation har påverkat olika länder under åren.

Starta!