Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Inflation Island - Hur inflationen påverkar ekonomin

Undersök de olika områdena på Inflation Island. Se hur folk reagerar på inflation och deflation och hur scenarierna ändras. Du kan också testa dina kunskaper och försöka identifiera de olika inflationsscenarierna.

Öns bio visar videofilmer om och bilder på hur inflation och deflation har påverkat olika länder under åren.

Starta!