Menu

Hra Inflation Island – jak inflace ovlivňuje ekonomiku

Tato hra již není aktuální a z našich stránek bude brzy odstraněna. V blízké budoucnosti nebude nahrazena. Tato hra používá technologii Adobe Flash. Z důvodů výkonu a bezpečnosti moderní prohlížeče používání Adobe Flash nedoporučují nebo je v plném rozsahu blokují.
Pokud si přesto přejete Flash používat, je třeba, abyste k tomu na svém prohlížeči udělili výslovný souhlas. 
Pokud povolíte, aby váš prohlížeč používal Flash, činíte tak na své vlastní nebezpečí. ECB nenese odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z útoku třetích stran na bezpečnost. Dále bychom chtěli upozornit, že na některých nejnovějších prohlížečích nejde Flash spustit vůbec.

Hra Inflation Island – jak inflace ovlivňuje ekonomiku

Poznejte jednotlivé části ostrova, sledujete, jak lidé reagují na inflaci a deflaci a jak se mění prostředí kolem nich. Můžete si také vyzkoušet své znalosti a pokusit se určit jednotlivé inflační scénáře.

Kino na ostrově nabízí videomateriály a fotografie, na nichž je vidět, jaký vliv měla inflace a deflace v různých zemích.

Spustit hru!