Menu

Inflation Island - Как инфлацията въздейства върху икономиката

Тази игра вече не е актуална и скоро ще бъде премахната от уебсайта ни. В близко бъдеще тя няма да бъде заменена с друга.

В играта се използва Adobe Flash. Поради причини, свързани със скоростта и сигурността, съвременните браузъри съветват да не се използва модулът Flash Player или го блокират изцяло.
Ако все пак искате да използвате Flash, трябва изрично да разрешите на браузъра да го задейства.
Ако разрешите на браузъра да задейства Flash, го правите на собствен риск. ЕЦБ не носи отговорност за никакви последици в резултат от атака срещу сигурността от трети страни.
Обърнете внимание, че някои най-нови браузъри изобщо не допускат Flash.

Inflation Island – Как инфлацията въздейства върху икономиката

Разгледайте различните райони в играта „Inflation Island“, вижте как хората реагират на инфлацията и дефлацията и как обстановката се променя. Също така можете да проверите знанията си и да се опитате да разпознаете различните сценарии, свързани с инфлацията.

В киното на играта „Inflation Island“ можете да гледате видеоматериали и снимки, разкриващи въздействието, което инфлацията и дефлацията са оказали върху различни страни през годините.

Начало!