Menu

ECONOMIA – monetārās politikas spēle

Šī spēle vairs netiek aktualizēta un drīz tiks izņemta no mūsu interneta vietnes. Tuvākajā nākotnē šī spēle netiks aizstāta.

Šajā spēlē izmantota Adobe Flash tehnoloģija. Lai uzlabotu darbību un drošību, modernās pārlūkprogrammas vai nu neiesaka izmantot, vai pilnībā bloķē Flash Player spraudni.
Ja tomēr vēlaties izmantot Flash, jums jādod pārlūkam atļauja to izmantot.
Atļaujot pārlūkam izmantot Flash, jūs uzņematies personīgo risku. ECB neuzņemas atbildību par sekām, ko var radīt trešo pušu apdraudējums jūsu sistēmas drošībai.
Ņemiet vērā, ka jaunākie pārlūki var vispār nepieļaut Flash palaišanu.

€CONOMIA – monetārās politikas spēle

Vai esi kādreiz vēlējies uzzināt, kas ir monetārā politika? Vai kā procentu likmes ietekmē inflāciju? Spēlē ECONOMIA un uzzini, kā tas notiek.

Noturi inflāciju zemu un stabilu nedaudz zem 2%. Tavs darbarīks – galvenā procentu likme.