Menu

ECONOMIA – hra na měnovou politiku

Tato hra již není aktuální a z našich stránek bude brzy odstraněna. V blízké budoucnosti nebude nahrazena. Tato hra používá technologii Adobe Flash. Z důvodů výkonu a bezpečnosti moderní prohlížeče používání Adobe Flash nedoporučují nebo je v plném rozsahu blokují.
Pokud si přesto přejete Flash používat, je třeba, abyste k tomu na svém prohlížeči udělili výslovný souhlas. 
Pokud povolíte, aby váš prohlížeč používal Flash, činíte tak na své vlastní nebezpečí. ECB nenese odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z útoku třetích stran na bezpečnost. Dále bychom chtěli upozornit, že na některých nejnovějších prohlížečích nejde Flash spustit vůbec.

€CONOMIA – hra na měnovou politiku

Říkali jste si někdy, co to vlastně je měnová politika? Nebo jak základní úroková sazba ovlivňuje inflaci? Když si zahrajete hru ECONOMIA, dozvíte se to.

Váš cíl: Udržujte inflaci na nízké úrovni těsně pod 2 %. Vaším nástrojem je základní úroková sazba.