„ECONOMIA“ – Играта за паричната политика

„ЕCONOMIA“ – Играта за паричната политика

Задавали ли сте си някога въпроса какво представлява паричната политика? Или как основният лихвен процент оказва влияние върху инфлацията? Играйте „ЕCONOMIA“ и разберете как става това.

Вашата цел е да поддържате инфлацията на ниско и стабилно равнище малко под 2 %. Вашият инструмент е основният лихвен процент.