Menu

„ECONOMIA“ – Играта за паричната политика

Тази игра вече не е актуална и скоро ще бъде премахната от уебсайта ни. В близко бъдеще тя няма да бъде заменена с друга.

В играта се използва Adobe Flash. Поради причини, свързани със скоростта и сигурността, съвременните браузъри съветват да не се използва модулът Flash Player или го блокират изцяло.
Ако все пак искате да използвате Flash, трябва изрично да разрешите на браузъра да го задейства.
Ако разрешите на браузъра да задейства Flash, го правите на собствен риск. ЕЦБ не носи отговорност за никакви последици в резултат от атака срещу сигурността от трети страни.
Обърнете внимание, че някои най-нови браузъри изобщо не допускат Flash.

„ЕCONOMIA“ – Играта за паричната политика

Задавали ли сте си някога въпроса какво представлява паричната политика? Или как основният лихвен процент оказва влияние върху инфлацията? Играйте „ЕCONOMIA“ и разберете как става това.

Вашата цел е да поддържате инфлацията на ниско и стабилно равнище малко под 2 %. Вашият инструмент е основният лихвен процент.