Generation €uro Students’ Award

En flicka registrerar sig till tävlingen på en dator

Vad kan jag lära mig?

Tävlingen ger dig möjligheten att förstå hur penningpolitiken i euroområdet fungerar och hur den påverkar ekonomin i stort.


Hur kan jag delta i tävlingen?

Tävlingen anordnas i elva euroländer under läsåret 2016-2017. För att delta ska du bilda ett lag med dina klasskamrater och en lärare och genomföra varje tävlingsomgång. Information om tider, tävlingsomgångar, kontakter och priser finns påtävlingens webbplats.


Och om vi vinner...?

Det vinnande laget från varje deltagande land och det vinnande laget från de internationella skolorna och Europaskolorna bjuds in till en prisutdelning på ECB i Frankfurt Main, där de får ta emot ett pris från ECB:s ordförande.

Förberedelser för tävlingen

Mario Draghi och Vítor Constâncio på ECB:s presskonferens

Se ECB:s presskonferenser
På en presskonferens var sjätte vecka förklarar ECB:s ordförande räntebeslutet i ett inledningsanförande och svarar sedan på journalisternas frågor. En inofficiell översättning till svenska av inledningsanförandet (från presskonferensen) finns på Finlands Banks webbplats.

Bild på en kvinna som handlar i en livsmedelsbutik

Vad är inflation?
Europeiska centralbankens huvuduppgift är att hålla eurons värde stabilt och inflationen på just under 2 procent. Men vad är inflation? Hur mäts den? Hur kan ECB påverka den? Svaren finns här.

Hur mäts inflation?
Den mäts i form av ett harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP). Lär dig mer om HIKP

Vill du ha mer detaljerade uppgifter?
Nyckelbegrepp och mer om ECB:s verksamhet finns här.