Generation €uro Students’ Award

En flicka registrerar sig till tävlingen på en dator

Tävlingen ger dig möjligheten att förstå hur penningpolitiken i euroområdet fungerar och hur den påverkar ekonomin i stort.


Hur kan jag delta i tävlingen?

Tävlingen anordnas i elva euroländer under läsåret 2017-18. För att delta ska du bilda ett lag med dina klasskamrater och en lärare och genomföra varje tävlingsomgång. Information om tider, tävlingsomgångar, kontakter och priser finns på Generation €uros webbplats.


Och om vi vinner...?

Det vinnande laget från varje deltagande land och det vinnande laget från de internationella skolorna och Europaskolorna bjuds in till ECB i Frankfurt. Här får de delta i en europeisk prisutdelning med ECB:s ordförande.

Förberedelser för tävlingen

Mario Draghi och Vítor Constâncio på ECB:s presskonferens

Se ECB:s presskonferenser
På en presskonferens var sjätte vecka förklarar ECB:s ordförande räntebeslutet i ett inledningsanförande och svarar sedan på journalisternas frågor. En inofficiell översättning till svenska av inledningsanförandet (från presskonferensen) finns på Finlands Banks webbplats.

Bild på en kvinna som handlar i en livsmedelsbutik

Vad är inflation?
Europeiska centralbankens huvuduppgift är att hålla eurons värde stabilt och inflationen på just under 2 procent. Men vad är inflation? Hur mäts den? Hur kan ECB påverka den? Svaren finns här.

Hur mäts inflation?
Den mäts i form av ett harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP). Lär dig mer om HIKP

Vill du ha mer detaljerade uppgifter?
Nyckelbegrepp och mer om ECB:s verksamhet finns här.