Učeničko natjecanje €urogeneracija

Djevojka ispred računala prijavljuje se na Učeničko natjecanje Eurogeneracija Učeničko natjecanje €urogeneracija

Što mogu naučiti?

Učeničko natjecanje €urogeneracija prilika je da na interaktivan način naučiš kako djeluje monetarna politika u europodručju i na koji je način povezana s gospodarstvom u cjelini.


Kako se mogu prijaviti na natjecanje?

Natjecanje se održava u 11 država europodručja u školskoj godini 2014. – 2015. Udruži se s drugim učenicima iz razreda i nastavnikom u ekipu koja će sudjelovati u tri kruga natjecanja. Podatci o rasporedu, krugovima natjecanja, mogućnostima za kontakt i nagradama dostupni su na mrežnim stranicima €urogeneracija za europske i međunarodne škole ili za Irsku.


A ako budemo uspješni...?

Pobjednički tim iz svake države koja sudjeluje, kao i pobjednički tim iz međunarodnih ili europskih škola bit će pozvani na europsku dodjelu nagrada u ESB u Frankfurtu, gdje će im nagradu uručiti predsjednik ESB-a.

Pripreme za natjecanje

Pogledaj konferenciju za novinare ESB-a
Na konferenciji za novinare svakih šest tjedana predsjednik ESB-a u uvodnoj izjavi objašnjava odluku o kamatnim stopama i potom odgovara na pitanja novinara.

Slika žene koja kupuje u supermarketu.

Što je inflacija?
Glavna zadaća Europske središnje banke je osigurati da vrijednost eura bude stabilna i da inflacija bude nešto manja od 2 %. Ali što je inflacija? Kako se mjeri? I kako ESB može na nju utjecati? više

Kako se mjeri inflacija?
Mjeri se harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC). Saznajte više