Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Повишихме лихвените проценти. Какво означава това за Вас?

21 юли 2022 г. (актуализация – 23 септември 2022 г.)

Увеличаването на лихвените проценти ни помага да върнем инфлацията на по-ниски равнища

През юли 2022 г. Управителният съвет повиши лихвените проценти за първи път от 11 години насам. Увеличението им през септември беше най-голямото в историята на ЕЦБ, а през следващите месеци е вероятно да има нови увеличения.

Защо увеличихме лихвените проценти?

Ние сме централната банка, която отговаря за еврото, и основната ни задача е да поддържаме цените стабилни. Когато цените в нашата икономика се покачват твърде бързо, тоест когато инфлацията е прекалено висока, повишаването на лихвените проценти ни помага да я върнем на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

Инфлацията затруднява гражданите. Много хора се тревожат, че тя ще остане трайна. Ние следим тези така наречени инфлационни очаквания. Затова увеличихме лихвените проценти – за да дадем сигнал, че няма да позволим инфлацията да остане по-висока от 2%. Това ще помогне да се овладеят инфлационните очаквания.

Какво представляват лихвените проценти?

Лихвените проценти са разходите по вземане на пари в заем (понякога се казва, че са „цената на парите“). Ако искате да вземете кредит от банка, първо трябва да се договорите за определена ставка, която обикновено е годишна. Да кажем, че заемете 10 000 евро при годишна лихва от  3%. Това означава, че ще трябва да плащате на банката 300 евро на година в допълнение към връщането на заетата сума. И така, по същество лихвеният процент представлява таксата на банката за отпускането на заема.

Това важи и в обратната посока. Лихвата е сумата, която банката плаща за Вашите спестявания – тоест когато тя „заема“ пари от Вас. Например, ако вложите 1000 евро в спестовната си сметка при годишна лихва от 2%, в края на годината ще получите 20 евро.

Защо се променят лихвените проценти?

Лихвените проценти, които банките предлагат на гражданите и фирмите, обикновено се движат успоредно с определените от ЕЦБ проценти, но се влияят и от други фактори. В свободна пазарна икономика, каквато е еврозоната, лихвените проценти се определят и от търсенето и предлагането на заеми. С други думи, колко искат да харчат и инвестират физическите лица и фирмите и какво количество кредит е налично.

Обяснителна статия: Какво представляват парите?

Логиката е същата като при други продукти и услуги. Например, ако много хора искат да си купят хляб, но няма достатъчно наличност, цената му се покачва.

Същото важи и за лихвените проценти – когато фирмите и гражданите искат да харчат и инвестират, но не могат лесно да получат необходимите заеми, лихвените проценти обикновено растат, защото няма достатъчно кредит. С други думи, заемите поскъпват. Ако е обратното и хората спестяват голяма част от парите си в банката, икономиката е добре обезпечена с парични средства – често наричани ликвидност – и затова лихвените проценти като цяло са ниски.

Каква е ролята на ЕЦБ?

ЕЦБ е централната банка, която отговаря за еврото. Ние не определяме лихвените проценти, които плащате по заема или получавате по депозита си. Но оказваме влияние върху тях.

Ние определяме така наречените основни лихвени проценти. Това са процентите, които предлагаме на банките, за да вземат заем от нас, както и за електронните пари, които държат при нас овърнайт.

Когато променяме основните лихвени проценти, това дава отражение в по-голяма или по-малка степен в цялата икономика, включително при банковите заеми, пазарните кредити, ипотеките, лихвените проценти по банковите депозити и други инвестиционни инструменти.

Управителният съвет на ЕЦБ взема решения за тези основни лихвени проценти приблизително на всеки шест седмици.

Как основните лихвени проценти оказват влияние върху инфлацията?

При нормални обстоятелства, ако инфлацията е твърде висока поради повишено търсене на ограничена наличност от стоки и услуги, ние можем да увеличим лихвените проценти и така заемите да поскъпнат. Това ще успокои икономиката и инфлационните очаквания и ще понижи инфлацията.

Ако инфлацията е прекалено ниска, както беше дълго време, можем да намалим лихвените проценти, за да поевтинеят заемите и да се стимулират инвестициите и търсенето.

Обяснителна статия: Защо са важни стабилните цени?

След нахлуването на Русия в Украйна сме поставени в положение на твърде висока инфлация, но забавена икономика. Вследствие на войната цените се покачиха значително, особено на енергията и храните. Освен това за много предприятия е по-трудно да си набавят необходимите за производството суровини, резервни части и работна ръка, което утежнява проблемите, причинени по-рано от пандемията.

Само по себе си повишаването на лихвените проценти няма да реши всички тези проблеми. По-високите лихвени проценти няма да намалят цената на вносната енергия и да заредят рафтовете в супермаркета, нито ще доставят полупроводници на производителите на автомобили.

По-високите лихвени проценти държат инфлационните очаквания под контрол

Те обаче ще овладеят инфлационните очаквания. Ако гражданите и фирмите смятат, че високата инфлация ще се задържи трайно, работниците вероятно ще поискат по-високо заплащане, а работодателите на свой ред може да повишат цените на стоките си. Това явление е известно и като спирала заплати-цени. Ние ще продължим да увеличаваме лихвените проценти – от което заемите ще поскъпват, а спестяванията ще стават по-доходоносни – за да предотвратим появата на такава спирала. Ще убедим предприятията, работниците и инвеститорите, че инфлацията ще спадне до 2% в средносрочен план. Няма да позволим очакванията за по-висока инфлация да се задълбочат.