Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. április 7.

2017. április 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. április 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 4,6 milliárd euróval csökkent, 280,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. április 6.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

4525 millió USD

45 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 305 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval 1119,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25 milliárd euróval csökkent, 153,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,9 milliárd euróval csökkent, 194,3 milliárd euróra. 2017. április 5-én, szerdán lejárt egy 14,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 13,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 588,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 584 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,2 milliárd euróval, 1906,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. április 7-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

9,5 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

6,0 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

214,7 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

−0,9 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,3 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

77,9 milliárd EUR

+2,4 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1474,3 milliárd EUR

+16,7 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

99,6 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 84,4 milliárd euróval, 1132,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 189 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 065 −289
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 663 113
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 245 402 −402
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 576 −2 295
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 569 −1 634
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 569 −1 634
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 782 487 −1 737
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 13 171 −1 584
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 769 185 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 131 −154
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 81 387 11 613
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 211 330 18 492
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 906 327 19 203
  7.2 Egyéb értékpapír 305 003 −711
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 237 379 −8 526
Eszközök összesen 4 116 353 15 623
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 119 229 4 775
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 721 125 88 601
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 132 890 84 392
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 588 226 4 212
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 13 718 −1 424
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 279 234 −25 575
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 153 912 −24 982
  5.2 Egyéb kötelezettségek 125 322 −593
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 168 478 −50 296
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 899 856
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 586 1 194
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 586 1 194
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 226 631 −2 789
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 101 374 283
Források összesen 4 116 353 15 623

Médiakapcsolatok