Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.4.2017

11.4.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.4.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 4,6 miljardilla eurolla 280,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

6.4.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

4 525 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 305 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 1 119,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 25 miljardilla eurolla 153,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,9 miljardilla eurolla 194,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.4.2017 erääntyi 14,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 13,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 588,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 584 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,2 miljardilla eurolla 1 906,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 7.4.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

9,5 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

6,0 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

214,7 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-0,9 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,3 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

77,9 miljardia euroa

+2,4 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 474,3 miljardia euroa

+16,7 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

99,6 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 84,4 miljardilla eurolla 1 132,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 189 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 065 −289
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 663 113
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 245 402 −402
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 576 −2 295
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 569 −1 634
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 569 −1 634
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 782 487 −1 737
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 13 171 −1 584
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 769 185 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 131 −154
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 81 387 11 613
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 211 330 18 492
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 906 327 19 203
  7.2 Muut arvopaperit 305 003 −711
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 237 379 −8 526
Vastaavaa yhteensä 4 116 353 15 623
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 119 229 4 775
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 721 125 88 601
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 132 890 84 392
  2.2 Talletusmahdollisuus 588 226 4 212
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 13 718 −1 424
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 279 234 −25 575
  5.1 Julkisyhteisöt 153 912 −24 982
  5.2 Muut 125 322 −593
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 168 478 −50 296
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 899 856
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 586 1 194
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 586 1 194
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 226 631 −2 789
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 101 374 283
Vastattavaa yhteensä 4 116 353 15 623

Yhteyshenkilöt