Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 31.

2017. április 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. március 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 22,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások állnak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,8 milliárd euróval, 284,7 milliárd euróra emelkedett. A változás az ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be, amelyek bőven ellensúlyozták az eszközök és források negyedéves átértékelési hatása okozta 1,4 milliárd eurós csökkenést.

USA-dollár alapú likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. március 30. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,0 milliárd USD 4,5 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Federal Reserve Systemmel kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,1 milliárd euróval 305,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval 1114,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 42,6 milliárd euróval csökkent, 178,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 122,3 milliárd euróval, 200,2 milliárd euróra emelkedett. 2017. március 29-én, szerdán lejárt egy 32,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 2,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 1,3 milliárd euro értékben. Emellett a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében nyújtott 16,7 milliárd eurót lejárat előtt visszafizették. Ezentúl a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának (TLTRO-II) negyedik tendere keretében 233,5 milliárd euro került kihelyezésre 1456 napos lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (megközelítőleg annyi mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 584 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 508,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 8,4 milliárd euróval 1887,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. március 31-én Heti változás – vásárlás Heti változás – visszaváltás Heti változás – negyedév végi kiigazítások
1. fedezett kötvényvásárlási program 9,6 Mrd EUR - - 0,5 Mrd EUR - 0,0 Mrd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,1 Mrd EUR - - 0,2 Mrd EUR + 0,0 Mrd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 214,4 Mrd EUR + 0,4 Mrd EUR - 0,6 Mrd EUR - 0,6 Mrd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 24,2 Mrd EUR + 0,5 Mrd EUR - 0,3 Mrd EUR - 0,0 Mrd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 75,5 Mrd EUR + 1,9 Mrd EUR - 0,0 Mrd EUR - 0,2 Mrd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 1457,7 Mrd EUR + 13,4 Mrd EUR - 0,3 Mrd EUR - 5,4 Mrd EUR
Értékpapír-piaci program 99,7 Mrd EUR - - + 0,2 Mrd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 102,3 milliárd euróval, 1048,5 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre a 2017. március 31-i állapot szerint a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” elnevezésű külön oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1161,631 EUR/finom uncia

USD: 1,0691/EUR

JPY: 119,55/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,27 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 188 0 22 127
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 550 −8 −286
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 245 804 −1 608 −1 128
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 872 1 311 −277
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 20 203 788 −38
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 20 203 788 −38
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban 784 224 197 408 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 14 755 −17 927 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 769 185 215 376 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 285 −40 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 69 774 −12 724 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Egyéb értékpapír 305 713 −1 243 −2 887
8 Euróban denominált államadósság 26 372 −6 −32
9 Egyéb eszközök 245 905 9 920 3 950
Eszközök összesen 4 100 730 208 176 15 517
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 114 454 3 258 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 632 524 177 396 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 584 014 75 115 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 12 6 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 15 142 1 078 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 304 809 −36 064 0
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 178 894 −42 606 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 125 915 6 542 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 218 774 65 318 −16
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 3 043 −1 889 −82
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 393 −1 668 36
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 393 −1 668 36
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0 −215
10 Egyéb források 229 421 258 −1 819
11 Átértékelési számlák 412 030 0 17 613
12 Saját tőke 101 091 489 0
Források összesen 4 100 730 208 176 15 517

Médiakapcsolatok