Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. kovo 24 d.

2017 m. kovo 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. kovo 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 282,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. kovo 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,0 mlrd. JAV dolerių 1,0 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 309,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 1 111,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 43,1 mlrd. eurų – iki 221,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,3 mlrd. eurų – iki 77,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. kovo 22 d., baigėsi 26,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 32,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 508,9 mlrd. eurų (palyginti su 491,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 1 878,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. kovo 24 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 10,2 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,2 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 215,2 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų –1,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 24,0 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 73,8 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 449,9 mlrd. eurų +14,5 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,1 mlrd. eurų – iki 946,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 385 1 748
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 844 −30
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 248 541 1 777
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 838 −184
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 453 744
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 453 744
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 586 816 6 315
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 682 6 168
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 553 809 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 325 147
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 82 497 −3 819
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 188 542 15 668
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 878 700 15 775
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 843 −106
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 232 035 −349
Visas turtas 3 877 037 20 123
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 111 196 −1 719
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 455 127 −20 516
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 946 222 −38 134
  2.2 Indėlių galimybė 508 899 17 616
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 064 −1 261
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 340 873 43 016
  5.1 Valdžiai 221 500 43 075
  5.2 Kiti įsipareigojimai 119 373 −60
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 153 472 607
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 014 1 523
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 025 −381
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 025 −381
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 982 −1 147
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 602 2
Visi įsipareigojimai 3 877 037 20 123

Kontaktai žiniasklaidai