Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 24.

2017. március 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. március 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval 282,9 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. március 23. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,0 milliárd USD 1,0 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 309,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 1111,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 43,1 milliárd euróval, 221,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,3 milliárd euróval csökkent, 77,9 milliárd euróra. 2017. március 22-én, szerdán lejárt egy 26,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 508,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 491,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,8 milliárd euróval, 1878,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. március 24-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 10,2 milliárd EUR - −0,5 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,2 milliárd EUR - −0,3 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 215,2 milliárd EUR +1,6 milliárd EUR −1,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 24,0 milliárd EUR +0,4 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 73,8 milliárd EUR +1,5 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1449,9 milliárd EUR +14,5 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,1 milliárd euróval 946,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 326 385 1 748
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 844 −30
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 248 541 1 777
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 838 −184
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 453 744
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 453 744
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 586 816 6 315
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 682 6 168
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 553 809 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 325 147
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 82 497 −3 819
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 188 542 15 668
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 878 700 15 775
  7.2 Egyéb értékpapír 309 843 −106
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 232 035 −349
Eszközök összesen 3 877 037 20 123
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 111 196 −1 719
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 455 127 −20 516
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 946 222 −38 134
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 508 899 17 616
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 14 064 −1 261
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 340 873 43 016
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 221 500 43 075
  5.2 Egyéb kötelezettségek 119 373 −60
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 153 472 607
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 014 1 523
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 025 −381
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 025 −381
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 230 982 −1 147
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 602 2
Források összesen 3 877 037 20 123

Médiakapcsolatok