Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fis-17 ta’ Marzu 2017

21 ta' Marzu 2017

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fis-17 ta’ Marzu 2017 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) żdiedet b’EUR 0.6 biljun għal EUR 282.5 biljun.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
16 ta’ Marzu 2017 Tranżazzjoni inversa ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 0.9 biljun USD 1.0 biljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti fuq swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) żdiedu b’EUR 0.3 biljun għal EUR 309.9 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 0.8 biljun għal EUR 1,112.9 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu b’EUR 35.9 biljun għal EUR 178.4 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 36.6 biljun għal EUR 89.2 biljun. Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu 2017 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 23.9 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 26.5 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.2 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.5 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 491.3 biljun (imqabbel ma’ EUR 525.5 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 18.8 biljun għal EUR 1,862.9 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fis-17 ta’ Marzu 2017 Bidla mill-ġimgħa l-oħra – xiri Bidla mill-ġimgħa l-oħra – fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 10.7 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 6.6 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 214.7 biljun +EUR 1.1 biljun -EUR 0.2 biljun
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 23.9 biljun +EUR 0.1 biljun -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv EUR 72.2 biljun +EUR 1.9 biljun -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 1,435.5 biljun +EUR 16.0 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP) EUR 99.4 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet bi EUR 18.0 biljun għal EUR 984.4 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 382,061 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 324,637 −698
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 77,874 92
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 246,763 −790
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 33,022 −1,617
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,709 −977
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,709 −977
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 580,501 2,362
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 26,514 2,634
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 553,809 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 178 −272
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 86,316 3,651
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,172,874 19,075
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 1,862,925 18,760
  7.2 Titoli oħra 309,949 315
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,410 0
9 Assi oħra 232,383 −4,737
Attiv totali 3,856,913 17,059
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,112,916 −844
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,475,643 −16,252
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 984,357 18,035
  2.2 Faċilità tad-depożitu 491,283 −34,247
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 3 −39
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 15,325 −27
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 297,858 40,763
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 178,425 35,912
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 119,433 4,851
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 152,865 −4,121
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 3,491 −2,486
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 12,406 −383
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 12,406 −383
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 59,263 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 232,129 408
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 394,418 0
12 Kapital u riżervi 100,600 0
Passiv totali 3,856,913 17,059

Kuntatti midja