Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 martie 2017

14 martie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 martie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 1,5 miliarde EUR, până la 281,9 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
9 martie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,9 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la 309,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 1 113,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 2,1 miliarde EUR, până la 142,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 24,9 miliarde EUR, până la 52,6 miliarde EUR. Miercuri, 8 martie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 25,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 23,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 525,5 miliarde EUR (față de 501,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,3 miliarde EUR, până la 1 844,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 10 martie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,7 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 213,8 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,8 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 70,4 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 419,4 miliarde EUR +15,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) s-a menținut practic nemodificată la valoarea de 966,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 325 335 1 486
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 782 −17
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 247 553 1 503
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 638 516
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 686 283
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 686 283
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 578 139 −1 155
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 23 880 −1 373
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 553 809 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 450 218
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 82 666 −812
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 153 799 17 304
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 844 165 18 304
  7.2 Alte titluri 309 634 −1 000
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 237 121 1 892
Total active 3 839 855 19 514
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 113 760 275
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 491 895 23 758
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 966 322 1
  2.2 Facilitatea de depozit 525 530 23 748
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 42 9
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 15 353 3 886
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 257 094 2 643
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 142 513 2 076
  5.2 Alte angajamente 114 581 566
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 156 986 −11 453
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 977 −1 703
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 789 2 202
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 789 2 202
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 231 721 −94
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 600 0
Total pasive 3 839 855 19 514

Contacte media