Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. kovo 10 d.

2017 m. kovo 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. kovo 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 281,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. kovo 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 309,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 1 113,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 142,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 52,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. kovo 8 d., baigėsi 25,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 23,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 525,5 mlrd. eurų (palyginti su 501,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 1 844,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. kovo 10 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 10,7 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 213,8 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,8 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 70,4 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 419,4 mlrd. eurų +15,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 966,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 325 335 1 486
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 782 −17
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 247 553 1 503
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 638 516
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 686 283
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 686 283
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 578 139 −1 155
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 23 880 −1 373
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 553 809 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 450 218
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 82 666 −812
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 153 799 17 304
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 844 165 18 304
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 634 −1 000
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 237 121 1 892
Visas turtas 3 839 855 19 514
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 113 760 275
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 491 895 23 758
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 966 322 1
  2.2 Indėlių galimybė 525 530 23 748
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 42 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 353 3 886
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 257 094 2 643
  5.1 Valdžiai 142 513 2 076
  5.2 Kiti įsipareigojimai 114 581 566
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 156 986 −11 453
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 977 −1 703
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 789 2 202
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 789 2 202
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 721 −94
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 600 0
Visi įsipareigojimai 3 839 855 19 514

Kontaktai žiniasklaidai