Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 martie 2017

7 martie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 martie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 280,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
2 martie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,9 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 310,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,7 miliarde EUR, până la 1 113,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 37 de miliarde EUR, până la 140,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 29,8 miliarde EUR, până la 77,5 miliarde EUR. Miercuri, 1 martie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 30,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 25,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 501,8 miliarde EUR (față de 477,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,8 miliarde EUR, până la 1 825,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 3 martie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,6 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 213,1 miliarde EUR +1,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,6 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 68,3 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 403,9 miliarde EUR +16,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 9 miliarde EUR, până la 966,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 849 −599
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 799 1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 246 050 −600
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 122 −1 491
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 403 299
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 403 299
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 579 294 −5 448
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 25 253 −5 577
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 553 809 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 232 129
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 83 478 2 381
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 136 495 16 905
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 825 861 18 796
  7.2 Alte titluri 310 635 −1 892
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 235 229 51
Total active 3 820 341 12 098
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 113 485 2 727
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 468 137 33 338
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 966 321 8 969
  2.2 Facilitatea de depozit 501 782 24 368
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 11 466 1 447
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 254 452 −35 297
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 140 436 −37 030
  5.2 Alte angajamente 114 015 1 733
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 168 439 8 554
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 680 −1 806
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 587 −456
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 587 −456
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 231 814 3 586
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 600 6
Total pasive 3 820 341 12 098

Contacte media