Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. kovo 3 d.

2017 m. kovo 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. kovo 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 280,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. kovo 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,9 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 310,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 1 113,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37 mlrd. eurų – iki 140,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29,8 mlrd. eurų – iki 77,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. kovo 1 d., baigėsi 30,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 25,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 501,8 mlrd. eurų (palyginti su 477,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,8 mlrd. eurų – iki 1 825,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. kovo 3 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 10,9 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,6 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 213,1 mlrd. eurų +1,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,6 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 68,3 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 403,9 mlrd. eurų +16,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 966,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 849 −599
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 799 1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 246 050 −600
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 122 −1 491
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 403 299
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 403 299
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 579 294 −5 448
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 25 253 −5 577
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 553 809 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 232 129
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 83 478 2 381
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 136 495 16 905
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 825 861 18 796
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 310 635 −1 892
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 235 229 51
Visas turtas 3 820 341 12 098
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 113 485 2 727
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 468 137 33 338
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 966 321 8 969
  2.2 Indėlių galimybė 501 782 24 368
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 466 1 447
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 254 452 −35 297
  5.1 Valdžiai 140 436 −37 030
  5.2 Kiti įsipareigojimai 114 015 1 733
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 168 439 8 554
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 680 −1 806
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 587 −456
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 587 −456
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 814 3 586
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 600 6
Visi įsipareigojimai 3 820 341 12 098

Kontaktai žiniasklaidai