Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 februarie 2017

28 februarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 februarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,9 miliarde EUR, până la 280,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
23 februarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,1 miliarde USD 0,9 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 312,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 1 110,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 8,1 miliarde EUR, până la 177,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 6,8 miliarde EUR, până la 107,3 miliarde EUR. Miercuri, 22 februarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 28 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 30,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată. Joi, 23 februarie 2017, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 3,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 477,4 miliarde EUR (față de 469 de miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,1 miliarde EUR, până la 1 807,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 februarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,0 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 212,2 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,5 miliarde EUR +0,5 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 66,6 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 387,7 miliarde EUR +16,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 3,8 miliarde EUR, până la 957,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 324 448 −287
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 798 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 246 649 −287
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 614 954
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 104 80
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 104 80
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 584 742 1 618
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 30 830 2 824
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 553 809 −686
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 103 −520
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 81 096 124
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 119 591 17 829
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 807 064 19 132
  7.2 Alte titluri 312 526 −1 303
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 235 177 31
Total active 3 808 242 20 349
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 110 758 704
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 434 799 12 168
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 957 351 3 793
  2.2 Facilitatea de depozit 477 414 8 375
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 10 019 563
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 289 748 −4 181
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 177 466 −8 146
  5.2 Alte angajamente 112 282 3 964
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 159 885 12 147
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 9 486 860
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 043 −1 129
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 043 −1 129
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 228 228 −1 362
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 594 580
Total pasive 3 808 242 20 349

Contacte media