Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. vasario 24 d.

2017 m. vasario 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. vasario 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 280,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. vasario 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,1 mlrd. JAV dolerių 0,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 312,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 1 110,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 177,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 107,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. vasario 22 d., baigėsi 28 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 30,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2017 m. vasario 23 d., baigėsi 3,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 477,4 mlrd. eurų (palyginti su 469 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,1 mlrd. eurų – iki 1 807,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. vasario 24 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 11,0 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 212,2 mlrd. eurų +0,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,5 mlrd. eurų +0,5 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 66,6 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 387,7 mlrd. eurų +16,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 957,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 324 448 −287
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 798 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 246 649 −287
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 614 954
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 104 80
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 104 80
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 584 742 1 618
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 30 830 2 824
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 553 809 −686
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 103 −520
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 81 096 124
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 119 591 17 829
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 807 064 19 132
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 312 526 −1 303
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 235 177 31
Visas turtas 3 808 242 20 349
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 110 758 704
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 434 799 12 168
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 957 351 3 793
  2.2 Indėlių galimybė 477 414 8 375
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 019 563
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 289 748 −4 181
  5.1 Valdžiai 177 466 −8 146
  5.2 Kiti įsipareigojimai 112 282 3 964
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 159 885 12 147
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 486 860
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 043 −1 129
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 043 −1 129
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 228 228 −1 362
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 594 580
Visi įsipareigojimai 3 808 242 20 349

Kontaktai žiniasklaidai