Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. február 24.

2017. február 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. február 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,9 milliárd euróval 280,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. február 23. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,1 milliárd USD 0,9 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 312,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 1110,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,1 milliárd euróval csökkent, 177,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,8 milliárd euróval csökkent, 107,3 milliárd euróra. 2017. február 22-én, szerdán lejárt egy 28 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 30,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra. 2017. február 23-án, csütörtökön lejárt egy 3,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 477,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 469 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,1 milliárd euróval, 1807,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. február 24-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,0 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 212,2 milliárd EUR +0,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,5 milliárd EUR +0,5 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 66,6 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1387,7 milliárd EUR +16,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,8 milliárd euróval, 957,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 324 448 −287
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 798 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 246 649 −287
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 614 954
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 104 80
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 104 80
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 584 742 1 618
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 30 830 2 824
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 553 809 −686
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 103 −520
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 81 096 124
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 119 591 17 829
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 807 064 19 132
  7.2 Egyéb értékpapír 312 526 −1 303
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 235 177 31
Eszközök összesen 3 808 242 20 349
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 110 758 704
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 434 799 12 168
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 957 351 3 793
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 477 414 8 375
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 019 563
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 289 748 −4 181
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 177 466 −8 146
  5.2 Egyéb kötelezettségek 112 282 3 964
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 159 885 12 147
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 486 860
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 043 −1 129
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 043 −1 129
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 228 228 −1 362
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 594 580
Források összesen 3 808 242 20 349

Médiakapcsolatok