Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. február 17.

2017. február 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. február 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval csökkent, 279,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. február 16. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,2 milliárd USD 0,1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 313,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 1110,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 41,4 milliárd euróval 185,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 25,2 milliárd euróval 114,1 milliárd euróra emelkedett. 2017. február 15-én, szerdán lejárt egy 29,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 28 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, vagyis 0,6 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 469 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 495,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,2 milliárd euróval, 1787,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. február 17-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,0 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,6 milliárd EUR - −0,3 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 211,3 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR −0,5 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,3 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 65,0 milliárd EUR +2,0 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1371,4 milliárd EUR +17,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,7 milliárd euróval 953,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 324 735 1 568
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 799 −619
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 246 936 2 187
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 660 −1 711
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 024 155
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 024 155
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 583 124 −1 559
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 28 007 −1 592
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 554 494 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 623 33
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 80 972 −465
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 101 761 17 825
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 787 932 19 218
  7.2 Egyéb értékpapír 313 829 −1 393
8 Euróban denominált államadósság 26 410 0
9 Egyéb eszközök 235 146 1 138
Eszközök összesen 3 787 893 16 950
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 110 054 −869
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 422 631 −28 436
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 953 558 −1 712
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 469 039 −26 723
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 457 931
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 293 930 41 963
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 185 612 41 429
  5.2 Egyéb kötelezettségek 108 318 535
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 147 738 2 914
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 626 174
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 173 234
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 173 234
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 229 591 39
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 013 0
Források összesen 3 787 893 16 950

Médiakapcsolatok