Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 februarie 2017

14 februarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 februarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 279,9 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
9 februarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,2 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 315,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au restrâns cu 0,4 miliarde EUR, până la 1 110,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o creștere de 13,7 miliarde EUR, până la 144,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 23,2 miliarde EUR, până la 88,9 miliarde EUR. Miercuri, 8 februarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 31,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 29,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 495,8 miliarde EUR (față de 474,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,1 miliarde EUR, până la 1 768,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 10 februarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,0 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 211,0 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,3 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 62,9 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 354,2 miliarde EUR +16,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 8,6 miliarde EUR, până la 955,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 323 167 −272
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 418 −235
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 749 −37
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 371 1 692
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 868 −913
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 868 −913
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 584 683 −1 627
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 29 599 −2 046
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 554 494 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 590 419
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 81 437 1 781
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 083 937 19 921
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 768 715 20 070
  7.2 Alte titluri 315 222 −149
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 234 008 862
Total active 3 770 942 21 443
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 110 923 −440
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 451 066 12 954
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 955 270 −8 589
  2.2 Facilitatea de depozit 495 763 21 554
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 −11
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 8 526 −1 449
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 251 966 14 459
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 144 183 13 653
  5.2 Alte angajamente 107 783 806
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 144 824 −6 687
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 8 452 −726
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 939 2 553
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 939 2 553
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 229 552 859
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 014 −78
Total pasive 3 770 942 21 443

Contacte media