Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. vasario 10 d.

2017 m. vasario 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. vasario 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 279,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. vasario 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 315,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 1 110,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 144,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,2 mlrd. eurų – iki 88,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. vasario 8 d., baigėsi 31,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 29,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 495,8 mlrd. eurų (palyginti su 474,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 1 768,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. vasario 10 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 11,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 211,0 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,3 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 62,9 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 354,2 mlrd. eurų +16,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 955,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 167 −272
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 418 −235
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 749 −37
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 371 1 692
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 868 −913
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 868 −913
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 584 683 −1 627
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 29 599 −2 046
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 554 494 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 590 419
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 81 437 1 781
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 083 937 19 921
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 768 715 20 070
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 315 222 −149
8 Valdžios skola eurais 26 410 0
9 Kitas turtas 234 008 862
Visas turtas 3 770 942 21 443
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 110 923 −440
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 451 066 12 954
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 955 270 −8 589
  2.2 Indėlių galimybė 495 763 21 554
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 526 −1 449
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 251 966 14 459
  5.1 Valdžiai 144 183 13 653
  5.2 Kiti įsipareigojimai 107 783 806
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 144 824 −6 687
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 452 −726
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 939 2 553
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 939 2 553
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 229 552 859
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 014 −78
Visi įsipareigojimai 3 770 942 21 443

Kontaktai žiniasklaidai