Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. vasario 3 d.

2017 m. vasario 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. vasario 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 280,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2017 m. vasario 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 315,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 1 111,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 70,7 mlrd. eurų – iki 130,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 69,8 mlrd. eurų – iki 112,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. vasario 1 d., baigėsi 34 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 31,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 474,2 mlrd. eurų (palyginti su 406,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 1 748,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2017 m. vasario 3 d. Pokytis per savaitę – pirkimas Pokytis per savaitę – išpirkimas
Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 11,1 mlrd. eurų
Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 6,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa 209,7 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,4 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 61,0 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 337,3 mlrd. eurų +17,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 99,4 mlrd. eurų –2,8 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15 mlrd. eurų – iki 963,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 439 −190
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 653 −5
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 786 −185
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 679 −1 102
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 782 976
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 782 976
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 586 310 −2 361
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 31 645 −2 349
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 554 494 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 171 −12
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 79 656 −765
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 064 015 14 259
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 748 644 18 335
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 315 371 −4 076
8 Valdžios skola eurais 26 410 −50
9 Kitas turtas 233 147 −2 036
Visas turtas 3 749 499 8 733
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 111 363 2 330
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 438 113 52 454
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 963 859 −15 028
  2.2 Indėlių galimybė 474 209 67 470
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 45 12
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 975 2 315
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 237 507 −67 693
  5.1 Valdžiai 130 531 −70 721
  5.2 Kiti įsipareigojimai 106 977 3 029
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 151 512 18 517
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 177 −44
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 386 −1 138
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 386 −1 138
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 228 693 1 708
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 092 284
Visi įsipareigojimai 3 749 499 8 733

Kontaktai žiniasklaidai