Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. február 3.

2017. február 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. február 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 280,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. február 2. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,1 milliárd euróval 315,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval 1111,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 70,7 milliárd euróval csökkent, 130,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 69,8 milliárd euróval csökkent, 112,1 milliárd euróra. 2017. február 1-jén, szerdán lejárt egy 34 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 31,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 474,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 406,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,3 milliárd euróval, 1748,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. február 3-án Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 209,7 milliárd EUR +2,1 milliárd EUR −0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,4 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 61,0 milliárd EUR +2,2 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1337,3 milliárd EUR +17,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 99,4 milliárd EUR - −2,8 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15 milliárd euróval 963,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 439 −190
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 653 −5
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 786 −185
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 679 −1 102
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 782 976
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 782 976
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 586 310 −2 361
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 31 645 −2 349
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 554 494 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 171 −12
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 79 656 −765
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 064 015 14 259
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 748 644 18 335
  7.2 Egyéb értékpapír 315 371 −4 076
8 Euróban denominált államadósság 26 410 −50
9 Egyéb eszközök 233 147 −2 036
Eszközök összesen 3 749 499 8 733
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 111 363 2 330
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 438 113 52 454
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 963 859 −15 028
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 474 209 67 470
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 45 12
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 975 2 315
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 237 507 −67 693
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 130 531 −70 721
  5.2 Egyéb kötelezettségek 106 977 3 029
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 151 512 18 517
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 177 −44
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 386 −1 138
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 386 −1 138
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 228 693 1 708
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 100 092 284
Források összesen 3 749 499 8 733

Médiakapcsolatok